Lagar kring cykelbelysning

Någonting många kanske inte tänker på, i synnerhet de cyklister som främst cyklar i stadsmiljö där parker och gator är upplysta, är att det finns lagar kring cykelbelysning som måster efterföljas. Hur ser då den nuvarande lagstiftningen kring cykelbelysning ut i Sverige? Är det okej att ha blinkande ljus eller måste de ge ifrån sig ett enhetligt ljus? Behöver man även utrusta cykeln med reflexer? Här får du svar på dina frågor kring belysning och reflexer.

Varför krävs cykelbelysning?

Innan vi börjar gå igenom vad som gäller kan det vara värt att nämna varför man behöver montera och använda belysning på kvällstid. Det är faktiskt inte för att se vart man cyklar, vilket man kanske kan tro. Om du cyklar i stadsmiljö kommer gatlysena förmodligen fylla den funktionen. Lika viktigt som att du ser framåt är det att du syns i trafiken. Det är främst detta syfte som cykellamporna och reflexerna är ämnade för. Om du inte syns bra när du är ute och cyklar är risken stor att bilister inte upptäcker dig förrän det är för sent.

För att undvika att hamna i onåd hos lagens långa arm, men framför allt för att förbättra dina säkerhet i trafiken, behöver du ha ett vitt ljus på framsidan av cykeln och ett rött ljus på baksidan. Du behöver dessutom använda dig av reflexer, men så länge du uppfyller kraven kring cykelbelysning såväl fram som bak är risken att du stoppas av polisen ganska liten.

På dagtid behöver du inte ha lampor monterade på din cykel, så enligt lagen behöver du inte använda cykelbelysning i dagsljus. Detta gäller även i sämre ljusförhållanden såsom dimma.

Hur stark cykelbelysning är tillåten?

Det finns ingen specifik gräns för hur starkt ett cykellyse får lysa, men du vill av förklarliga skäl inte blända de bilister du möter i trafiken. På senare år har tekniken kring cykelbelysning tagit stora steg i och med att LED-belysning kommit ut på marknaden. Numera både lyser cykellamporna bättre, håller längre och väger mindre än de cykellampor du använde som barn gjorde.

Vissa cyklister monterar sitt mest kraftfulla lyse på hjälmen, vilket är ett misstag. Du riskerar nämligen att blända den mötande trafiken och lagen gäller dessutom inte belysning på hjälmen utan på själva cykeln.

Får cykelbelysningen blinka?

Det är okej att använda sig av blinkande lampor bak på cykeln, så länge lampan blinkar åtminstone 200 gånger per minut. Bak på cykeln ska ljuset vara rött, men det är såväl olagligt som väldigt farligt att montera ett rött lyse fram på cykeln. Samma sak gäller att montera ett vitt lyse bak på cykeln.

Lagstiftad cykelbelysning

Enligt Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2010:144) om cyklar, hästfordon och sparkstöttingar krävs följande cykelbelysning krävs när du cyklar eller leder cykeln under mörker:

  • En lykta bak som kan avge ett rött ljus bakåt. Lyktan ska kunna ses tydligt på 300 meters avstånd. Baklyset får blinka, förutsatt att blinkningarna sker med åtminstone 200 blinkningar per minut.
  • En strålkastare fram på cykeln som ger ifrån sig ett gult ellet vitt ljus. Cykeln ska kunna framföras på ett säkert sätt i mörker med hjälp av strålkastaren. Alternativt kan du montera en lykta fram som avger ett gult eller vitt ljus, och den ska då tydligt ses på 300 meters avstånd.
  • Bak på cykeln ska du ha en röd reflex.
  • Fram på cykeln ska det sitta en vit reflex.
  • På sidorna av cykeln ska vita eller organge reflexer monteras.
  • Om du har kopplat en cykelkärra till din cykeln ska även den ha belysning i form av en lykta bak som ger ifrån sig rött ljus, alternativt ska cykelkärran ha en röd reflex.