Vad betyder lumen?

Vad betyder lumen?

Lumen (lm) är ett mått på det totala synliga ljus som avges av en ljuskälla. Det är en enhet som anger hur stark en cykelbelysning är. Moderna lampor varierar ofta mellan 5 och 10 lumen på baklyktorna, medan framlysena varierar mellan 10 lumen och upp till hundratals eller till och med tusentals lumen på de lite dyrare cykellamporna.

Vilken roll har lumen för cyklister?

Cyklister brukar som bekant inte avskräckas av att kvällarna under vinterhalvåret blir längre och att synligheten minskar. Man vill gärna cykla året runt, och som tur är kan du göra detta så länge du har en bra uppsättning av cykellampor. Istället för att tvingas rulla in cykeln i förrådet och lämna den där tills nästa vår kommer, kan du med en bra cykelbelysning fortsätta cykla precis som tidigare.

En sak som du bör ha i åtanke när du väljer bland de olika cykellampor som marknaden har att erbjuda, är hur många lumen de har. Ju fler lumen desto starkare synligt ljus för det mänskliga ögat avger en ljuskälla. Det innebär att ett högre antal lumen innebär att lampan kommer ha ett ljusare sken.

Att du som cyklist blir sedd av andra personer i trafiken när du cyklar i mörker är en självklarhet. Det finns både lagstadgade krav på cykelbelysning i mörka ljusförhållanden, och det är även för din egen säkerhet i trafiken du bör använda dig av bra cykelbelysning. Det är din plikt som cyklist att göra dig synlig, i synnerhet för dina medtrafikanter. På samma sätt som den främre belysningen är viktig, spelar den bakre belysningen på din cykel en stor roll för din synlighet. Genom att ha bra cykelbelysning såväl bak på cykeln som fram, kan du säkerställa att du kommer bli sedd av trafikanter i bägge riktningarna.

Cykelbelysning för olika ändamål

Om du enbart använder din cykel för att pendla till och från jobbet i stadsmiljö, kan det räcka med en belysning på cirka 50 till 200 lumen. Tack vare gatlyktorna kan du komma undan med en mindre stark cykelbelysning. Nu för tiden väljer många cyklister LED-lampor och de går att få i flera olika varianter, där vissa drivs av batterier och andra är uppladdningsbara.

Om du istället bor ute i glesbygden eller tar en väg till jobbet eller hem som är lite mörkare, kan det krävas bättre belysning. I de fall då din rutt inte är belyst med gatlyktor kommer du inte bara behöva bli sedd med hjälp av cykellamporna, utan kommer även behöva lamporna för att kunna se framåt. I detta fall behöver inte bara baklyset utan även framlyset ha tillräckligt många lumen för att ge en tillräckligt god synlighet. I det här fallet kan du behöva en ljusstyrka på mellan 400 och 1 000 lm.

Du som har tänkt cykla mycket i terräng under mörkare ljusförhållanden är i behov av en cykelbelysning som lyser länge och tillräckligt kraftfullt. Du som behöver extra stark belysning bör titta på lampor och strålkastare som avger från 1 000 lm och uppåt.

Tillbehör

Förutom själva belysningen behöver du också ett fäste för varje lampa eller strålkastare du har tänkt montera på cykeln. Dessa medföljer oftast i förpackningen, men det kan vara bra att kontrollera att så är fallet. I annat fall finns lösa fästen för belysning att köpa.

Det är också viktigt att du har batterier till din cykelbelysning. Det går utmärkt att använda sig av förbrukningsbara batterier, men de flesta cykellamporna har numera inbyggda batterier som är återuppladdningsbara. De flesta av dagens cykellampor laddas via USB, och vissa av dem har till och med en inbyggd USB-anslutning så du kan ladda dem utan USB-kabel.